Doel en beloningsbeleid Stichting Veense Veiling

Doel

De stichting heeft als doel het ondersteunen van culturele en maatschappelijke doelen, het bevorderen van het cultuur historisch besef en het in stand houden en herstellen van historische gebouwen in het algemeen en meer in het bijzonder het instandhouden dan wel herstellen van historische elementen in en aan het pand aan de Zuideinde 1 te Roelofarendsveen, lokaal bekend als ‘Veense Veiling’ en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, waaronder het werven van fondsen.

Beloningsbeleid

De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde goederen of diensten.