Over de stichting

Stichting Veense Veiling is opgericht door de heren P.T.M. (Piet) Dobbe, P.T.H (Peter) Bakker en R.P.H.(Richard) de Jeu. De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van het cultuur historisch besef en het in stand houden en herstellen de ‘Veense Veiling’, Zuideinde 1 te Roelofarendsveen. Door fondsenwerving en acties wil de Stichting geld bijeenbrengen. Dit geschiedt zonder winstoogmerk en beoogt het algemeen nut.

Eendracht maakt macht

'Zo zijn jarenlang door Veense kwekers geteelde groenten en bloemen in het Zuideinde verhandeld. Ik vind die plek daarom heel inspirerend' vertelt Piet Dobbe, initiatiefnemer van Stichting Veense Veiling. 'De Veense veiling, Eendracht Maakt Macht genaamd, was een plek waar mensen elkaar ontmoetten om zaken te doen, maar ook om bij te praten. Er was altijd reuring. Mijn opa was er commissionair. Hier liggen de wortels van ons bedrijf en van veel andere bedrijven in het dorp.' Richard de Jeu: 'In feite is Roelofarendsveen economisch gezien op deze plek ontstaan. Het onderscheidt dit dorp van alle andere dorpen in onze gemeente. Daarom willen we het terugbrengen in historische staat en er opnieuw een dynamische, levendige ontmoetingsplaats van maken. Voor jong en oud. Met nu al ruimte voor horeca en in de toekomst ook culturele- en verenigingsactiviteiten en bedrijfsbijeenkomsten.’

De Stichting stelt zich ten doel alle mogelijke partijen te verbinden om zich mede in te spannen voor de Oude Veiling. Partijen waaraan gedacht wordt zijn de gemeente Kaag en Braassem, de Provincie Zuid-Holland, lokale ondernemers en burgers, belangenverenigingen als de Lionsclub, en de Rotary, subsidiënten en maatschappelijk-culturele organisaties.

Herstel van de ontmoetingsplek

De stichting wil het herstel van de ontmoetingsplek stap voor stap verwezenlijken. Peter Bakker: 'Het veilingterrein ligt naast het historische sluisje en ligt midden in het enige stukje Veen dat nog authentiek is. Door de Afmijnzaal van de veiling te herbouwen voegen we daar een extra historisch element aan toe. Dat is belangrijk want er is hier al zoveel van ons cultureel erfgoed verdwenen.' Piet vult aan: 'Ik vind dat echt heel jammer. Oude panden vertellen veel over ons gezamenlijke verleden en kunnen nog steeds goed gebruikt worden. Kijk maar eens naar de Lakenhal, de Waag en de oude meelfabriek in Leiden. Die panden, die ook her- of verbouwd zijn, inspireren mij en zo kwam ik op het idee voor de Veense veiling.'

Samenwerking met Heembouw

Stichting Veense Veiling heeft samenwerking gezocht met Heembouw, eigenaar van de bestaande oude veilinggebouwen. Piet: 'Heembouw heeft een aantal jaren geleden de bestaande veilinggebouwen gerenoveerd. Dat was voor ons aanleiding om onze ideeën aan de directie te presenteren.' Niet zonder resultaat. Heembouw is enthousiast over de plannen van de stichting. Richard: 'Heembouw omarmt ons idee en is bereid om de Afmijnzaal aan ons te verhuren. Rest ons nog om, met steun van andere enthousiaste inwoners en natuurlijk de benodigde financiële middelen, de Afmijnzaal verder in gebruik te nemen.' 'Onze gemeente heeft jarenlang het grootste aantal ondernemers per inwoner gehad. Ondernemen zit echt in onze genen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de Afmijnzaal, als symbool voor die ondernemerslust, er gewoon binnenkort gaat komen!' besluit Piet.